Clublied

Wij zijn vrouwen van gent

Zorg maar dat je ons kent

Want als wij op zwier gaan

Is uwen avond echt voldaan


Refrein:

Vader coulissen dat zijn wij

Ons zie je altijd blij

Venten hebben wij niet nodig

Want die zijn overbodig


Wij komen wel met hakken,

Aan geen gast gaan wij gaan plakken

Want wij gaan blijven zuipen

Ook al is de rest aant kruipen


Refrein:

Vader coulissen dat zijn wij

Ons zie je altijd blij

Venten hebben wij niet nodig

Want die zijn overbodig


Wij gaan wel een adje drinken

Maar martini zullen we klinken

Blauw en wit zijn onze kleuren

Ons zal je nooit horen zeuren

Wij drinken met fatsoen

Prosit Senior ad fundum